okkoko

Spoločnosť Cash4Car, najväčšia spoločnosť na českom trhu v oblasti poskytovania krátkodobých zálohov a spätného lízingu, sa za posledných 6 rokov na kľúčovom domácom trhu úspešne etablovala a svoje služby rozšírila i na Slovensko a do Poľska. Svojim klientom okrem iného pomáha riešiť nečakané výpadky v cash-flow. Žiadatelia môžu rýchlo získať peniaze a ako protihodnotu dať do zálohu svoj automobil, s ktorým možno i naďalej a bez obmedzenia jazdiť. Jednoduché, efektívne. Cash4Car však portfólio rozšírila a veľký záujem žne i u možnosti financovania nákupu nových či ojazdených vozidiel. Svojím systémom financovala nákup vozidiel značiek Tatra alebo Bentley, nákup lodí alebo funkčných veteránov. Pomáha tak plniť sny klientov a zároveň udržať ich cash-flow.

 

Ponuka financovania nákupu nových či ojazdených automobilov je vzhľadom k prísnym bankovým reguláciám určená iba pre podnikateľov alebo fyzické osoby vlastniace IČO. I tak je však o službu enormný záujem, o čom svedčí napr. nákup nákladných automobilov Tatra alebo iných úžitkových drahých vozidiel. Vďaka fenomenálnej schopnosti firmy nastaviť individuálne riešenie na mieru klienta si môžu podnikatelia i drobní živnostníci splniť pracovný či súkromný sen. A sny bývajú skutočne rozmanité. Firma už pomohla financovať napríklad kúpu Bentley, športovej lode alebo nádherného funkčného historického veterána.

Ako Cash4Car funguje?

Služba funguje ako určitá forma spätného lízingu, kedy automobil alebo jeho časť nakúpi Cash4Car a klient ho po dohodnutú dobu platí. Je to jednoduché. Keď má auto dohodnuté havarijné poistenie, stačí popísať technikovi Cash4Car stav vozidla, ten v jeho prítomnosti overiť na dohodnutom mieste alebo na diaľku, podpísať zrozumiteľnú zmluvu a v ideálnom prípade môžu mať klienti za pol hodiny peniaze v rukách, prípadne na účte. Transakcia je veľmi diskrétna. Pokiaľ klient auto nevyužíva, nikto sa o nej nedozvie, pokiaľ s ním naďalej jazdí, je táto informácia uvedená vo veľkom technickom preukaze.

Klientom je možné vyplatiť až 80 % hodnoty vozidla, vo výnimočných prípadoch až 85 %.